TV& VIDEO

quốc hội Nhật Bản

Khuyến khích các doanh nghiệp Nhật Bản tăng cường đầu tư vào Việt Nam

Khuyến khích các doanh nghiệp Nhật Bản tăng cường đầu tư vào Việt Nam

VTV.vn - Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh mong muốn các Nghị sĩ và Quốc hội Nhật Bản tiếp tục quan tâm, khuyến khích các doanh nghiệp tăng cường đầu tư vào Việt Nam.