TV& VIDEO

sinh viên Mỹ

Khó khăn kinh tế, giới trẻ Mỹ ngại ở riêng

Khó khăn kinh tế, giới trẻ Mỹ ngại ở riêng

VTV.vn - Theo số liệu của Trung tâm NC Pew được trang Washington Post đăng tải, vì khó khăn kinh tế, giới trẻ Mỹ đang có xu hướng quay về sống với bố mẹ.