TV& VIDEO

số người nhiễm HIV

Việt Nam còn hơn 200.000 người nhiễm HIV

Việt Nam còn hơn 200.000 người nhiễm HIV

VTV.vn - Việt Nam hiện có hơn 200.000 người nhiễm HIV còn sống và đến nay đã có hơn 90.000 người tử vong vì AIDS.