TV& VIDEO

Sự kiện và bình luận

“Hợp tác xã kiểu mới muốn thành công phải giải quyết được đầu ra, tiêu thụ sản phẩm”

“Hợp tác xã kiểu mới muốn thành công phải giải quyết được đầu ra, tiêu thụ sản phẩm”

VTV.vn - Việc giải quyết được nhu cầu đầu ra, tiêu thụ sản phẩm là điều kiện cần thiết để hợp tác xã kiểu mới hoạt động thành công.