tác động môi trường

Kiến nghị nhiều biện pháp đảm bảo môi trường tại Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân

Kiến nghị nhiều biện pháp đảm bảo môi trường tại Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân

VTV.vn - UBND tỉnh Bình Thuận đã đề nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Công Thương giao một đơn vị làm đầu mối quản lý, điều hành chung Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân.