TV& VIDEO

tâm linh

Hình bóng Việt Nam trong những ngôi chùa Việt tại nước ngoài

Hình bóng Việt Nam trong những ngôi chùa Việt tại nước ngoài

VTV.vn - Hiện đang có khoảng 400 ngôi chùa Việt trên toàn thế giới, ở đâu có người Việt thì dường như ở đó có chùa Việt.