TV& VIDEO

tăng nhanh

Phát triển kinh tế lâm nghiệp gắn với bảo vệ và phát triển rừng

Phát triển kinh tế lâm nghiệp gắn với bảo vệ và phát triển rừng

Theo báo cáo tại hội thảo, tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất lâm nghiệp tăng nhanh trong những năm gần đây, đạt mức 5,9% vào năm 2013.