tập đoàn dầu khí quốc gia

Làn sóng doanh nghiệp bom tấn lên sàn

Làn sóng doanh nghiệp bom tấn lên sàn

VTV.vn - Hàng loạt các doanh nghiệp bom tấn đã lên sàn chứng khoán tạo thành làn sóng ấn tượng tác động mạnh mẽ đến thị trường chứng khoán Việt Nam.