TV& VIDEO

tập đoàn dầu khí quốc gia

Việt Nam mong muốn tăng cường hợp tác với Ai Cập

Việt Nam mong muốn tăng cường hợp tác với Ai Cập

VTV.vn - Việt Nam mong muốn tăng cường hợp tác với Ai Cập trong các lĩnh vực quốc phòng, nông nghiệp, văn hóa, du lịch, giao thông vận tải và giáo đục đào tạo.