TV& VIDEO

tập đoàn dệt may việt nam

Vinatex phấn đấu xuất khẩu dệt may 2017 đạt 3 tỷ USD

Vinatex phấn đấu xuất khẩu dệt may 2017 đạt 3 tỷ USD

VTV.vn - Tập đoàn Dệt may Việt Nam (Vinatex) phấn đấu trong năm 2017 xuất khẩu dệt may sẽ đạt 3 tỷ USD thay vì 2,78 tỷ USD như kế hoạch ban đầu.