tàu cá vỏ thép

Thương lượng lần cuối về bồi thường cho ngư dân có tàu vỏ thép hư hỏng

Thương lượng lần cuối về bồi thường cho ngư dân có tàu vỏ thép hư hỏng

VTV.vn - Công ty TNHH MTV Nam Triệu (Hải Phòng) và Công ty TNHH Đại Nguyên Dương (Nam Định) sẽ tiếp tục thương lượng lần cuối cùng với 19 ngư dân có tàu vỏ thép bị hư hỏng.