TV& VIDEO

tẩy rửa

Bộ Y tế cảnh báo về bệnh tay chân miệng

Bộ Y tế cảnh báo về bệnh tay chân miệng

Trước tình hình bệnh tay chân miệng có xu hướng gia tăng, Bộ Y tế đã đưa ra cảnh báo nhằm phòng, phát hiện và điều trị kịp thời đối với trẻ mắc tay chân miệng.