TV& VIDEO

tệ nạn mại dâm

Đề nghị không hình sự hóa các quan hệ mại dâm

Đề nghị không hình sự hóa các quan hệ mại dâm

VTV.vn - Nhiều chuyên gia xã hội cho rằng, cách tiếp cận trong phòng chống tệ nạn mại dâm cần hướng tới không hình sự hóa các quan hệ mại dâm.