TV& VIDEO

thạch rau câu

Chất lượng bột sản xuất thạch rau câu có đảm bảo?

Chất lượng bột sản xuất thạch rau câu có đảm bảo?

VTV.vn - Nguyên liệu bột sản xuất thạch rau câu sản xuất trong nước liệu có đáp ứng tiêu chí về vệ sinh an toàn thực phẩm?