TV& VIDEO

thăm dò dầu khí

Pháp ngừng cấp giấy phép thăm dò dầu khí

Pháp ngừng cấp giấy phép thăm dò dầu khí

VTV.vn - Chính phủ Pháp dự kiến sẽ công bố một dự luật ngừng cấp giấy phép thăm dò dầu khí trên lãnh thổ nước này.