TV& VIDEO

thành phố cổ Palmyra

Hòa đàm về Syria kết thúc với chương trình nghị sự rõ ràng

Hòa đàm về Syria kết thúc với chương trình nghị sự rõ ràng

VTV.vn - Dù không có đột phá nhưng các bên liên quan đã có chương trình nghị sự rõ ràng để theo đuổi giải pháp chính trị cho cuộc xung đột suốt 6 năm qua ở quốc gia Trung Đông này.