TV& VIDEO

tháp bà Ponagar

Đang có sự sai lệch trong nghệ thuật chầu văn, múa bóng

Đang có sự sai lệch trong nghệ thuật chầu văn, múa bóng

VTV.vn - Nặng về phô trương hình thức mà thiếu nét tinh túy vốn có; tăng về số lượng đoàn múa bóng, hát văn mà thiếu các nghệ nhân đích thực là điều các nhà nghiên cứu lo ngại.