thầy

Đi thi Đại học về, nữ sinh bị xe tải cán tử vong

Đi thi Đại học về, nữ sinh bị xe tải cán tử vong

Đi thi Đại học về, em Bích được người thân ra đón bằng xe máy, không may xe máy đã vướng vào xe tải khiến em Bích tử vong.