TV& VIDEO

thế giới công nghệ

Hôm nay (10/11), nhiều nguyên thủ của các nền kinh tế lớn thảo luận về kỷ nguyên số

Hôm nay (10/11), nhiều nguyên thủ của các nền kinh tế lớn thảo luận về kỷ nguyên số

VTV.vn - Hôm nay (10/11) sẽ là ngày có những bài phát biểu quan trọng của nguyên thủ thuộc các nền kinh tế lớn như Trung Quốc, Mỹ, New Zealand, Australia Papua New Guinea...