TV& VIDEO

thiên nhãn

Tòa Thánh Tây Ninh - Thánh địa lớn nhất của đạo Cao Đài

Tòa Thánh Tây Ninh - Thánh địa lớn nhất của đạo Cao Đài

VTV.vn - Là Thánh địa lớn nhất của tôn giáo Cao Đài, hàng năm, Tòa Thánh Tây Ninh thu hút hàng triệu lượt khách tham quan và tín đồ hành hương.