thiết bị số

Làm truyền hình thời đại 4.0

Làm truyền hình thời đại 4.0

VTV.vn - Với sự phát triển và mở rộng của nhiều hạ tầng số, việc dịch chuyển quy trình sản xuất đang đặt ra thách thức rất lớn đối với những người làm truyền hình tại Đài THVN.