TV& VIDEO

thoái hóa

Giác mạc mỏng, thoái hóa võng mạc có nên mổ cận thị?

Giác mạc mỏng, thoái hóa võng mạc có nên mổ cận thị?

Việc mổ cận thị hay các tật khúc xạ khác ngày càng trở nên phổ biến, tuy nhiên không ít người vẫn còn lo ngại khi có ý định phẫu thuật.