TV& VIDEO

thu hoạch

Nông dân phải đổ bỏ thanh long do nhiễm bệnh

Nông dân phải đổ bỏ thanh long do nhiễm bệnh

VTV.vn - Hiệp hội Thanh long Bình Thuận cho biết, tỉ lệ đổ bỏ chiếm 5-10% sản lượng, thậm chí nhiều vườn phải đổ bỏ 50-60% do bệnh đốm nâu.