thu nhập cá nhân

Tổng cục Thuế nghiên cứu thu thuế bán hàng trên Facebook

Tổng cục Thuế nghiên cứu thu thuế bán hàng trên Facebook

VTV.vn - Tổng cục Thuế đang tiếp cận, nghiên cứu việc thu thuế người bán hàng qua Facebook. Tuy chưa có chính sách cụ thể nhưng đơn vị này khẳng định việc thu thuế là có cơ sở.

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive