TV& VIDEO

Thủ tướng Merkel

Đức ủng hộ hòa giải căng thẳng Vùng Vịnh

Đức ủng hộ hòa giải căng thẳng Vùng Vịnh

VTV.vn - Ngoại giao thầm lặng là con đường duy nhất giải quyết cuộc khủng hoảng hiện nay giữa Qatar và các nước láng giềng vùng Vịnh.