tiến sĩ

Tiến sĩ đầu tiên của đồng bào K’ho

Tiến sĩ đầu tiên của đồng bào K’ho

VTV.vn - Anh Cil Duin ở huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng đã trở thành tiến sĩ đầu tiên của dân tộc K’ho.