TV& VIDEO

tín dụng ngoại tệ

Tín dụng 5 tháng đầu năm tăng 5,48%

Tín dụng 5 tháng đầu năm tăng 5,48%

VTV.vn - Theo thống kê của Ngân hàng Nhà nước, tăng trưởng tín dụng toàn hệ thống ngân hàng trong 5 tháng đầu năm đạt 5,48%, tăng 17,6% so với cùng kỳ năm ngoái.