TV& VIDEO

tín ngưỡng

Nhà nước tôn trọng, bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng

Nhà nước tôn trọng, bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng

VTV.vn - Tại cuộc làm việc với Ban Tôn giáo Chính phủ, PTTg Trương Hòa Bình nhấn mạnh: Đảng, Nhà nước luôn tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng của nhân dân.