tình trạng thất nghiệp

Hàn Quốc chi 3,7 tỷ USD tạo thêm việc làm cho thanh niên

Hàn Quốc chi 3,7 tỷ USD tạo thêm việc làm cho thanh niên

VTV.vn -Một phần lớn ngân sách đề xuất sẽ được sử dụng để trợ cấp việc tuyển dụng người lao động mới làm việc dài hạn tại các công ty cỡ nhỏ và thêm ưu đãi thuế cho người lao động.