TV& VIDEO

tình trạng thất nghiệp

Giá dầu xuống thấp và vai trò của phụ nữ đối với nền kinh tế Trung Đông

Giá dầu xuống thấp và vai trò của phụ nữ đối với nền kinh tế Trung Đông

VTV.vn - Giá dầu xuống thấp còn đang mang đến những nhận thức rất mới về vai trò của nữ giới đối với xã hội và nền kinh tế tại khu vực này.