TV& VIDEO

tổ chức nhân đạo

Các thành phố của Mỹ cấm bán lông thú để bảo vệ động vật

Các thành phố của Mỹ cấm bán lông thú để bảo vệ động vật

VTV.vn - San Francisco đã trở thành thành phố lớn nhất ở Mỹ ban hành lệnh cấm buôn bán lông thú, một trong những nỗ lực bảo vệ các loài động vật.