TV& VIDEO

trẻ em bị bạo hành

Café sáng với VTV3: Nhức nhối nạn bạo hành và xâm hại trẻ em

Café sáng với VTV3: Nhức nhối nạn bạo hành và xâm hại trẻ em

VTV.vn - Chuyện bên ly café trong chương trình Café sáng với VTV3 hôm nay (31/10) bàn luận về chủ đề nạn bạo hành và xâm hại trẻ em.