Đại đoàn kết quyết định thắng lợi của Cách mạng tháng Tám

Đào Hiền - Trọng Đức (Ban Truyền hình Đối ngoại)-Thứ ba, ngày 01/09/2015 06:00 GMT+7

VTV.vn - Thành công của Cách mạng tháng Tám là kết quả của phương pháp, chiến lược, sách lược cách mạng linh hoạt của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trước những thay đổi mau lẹ của tình hình Đông Dương và thế giới, Đảng Cộng sản Đông Dương đã có những chuyển hướng chỉ đạo chiến lược kịp thời, đoàn kết tất cả mọi thành phần, giai cấp trong xã hội cho nhiệm vụ giải phóng dân tộc.

Tháng 5/1941, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã triệu tập và chủ trì Hội nghị Trung ương lần thứ 8 của Đảng ở Khuổi Nậm, Pác Bó, Cao Bằng, quyết định sự chuyển hướng chỉ đạo chiến lược của Đảng. Đó là tạm gác khẩu hiệu “đánh đổ địa chủ, chia ruộng đất cho dân cày”, khẳng định giải phóng dân tộc là nhiệm vụ hàng đầu của cách mạng Việt Nam.

PGS.TS Bùi Kim Đỉnh, Nguyên Phó Trưởng khoa Lịch sử Đảng, Học viện Báo chí và Tuyên truyền cho rằng: “Sự chuyển hướng chỉ đạo của Đảng là giương cao ngọn cờ giải phóng dân tộc, tạm gác mâu thuẫn giai cấp có ý nghĩa quyết định tạo ra một sự đoàn kết, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, không phân biệt giai cấp giàu nghèo, sang hèn”.

Để thực hiện mục tiêu đại đoàn kết dân tộc, Mặt trận Việt Nam độc lập đồng minh (Việt Minh) ra đời với khẩu hiệu chính là: Phản Pháp, kháng Nhật, liên Hoa, độc lập.

Cũng theo PGS.TS Bùi Kim Đỉnh: “Lúc đó trình độ, nhận thức của các tầng lớp dân tộc không giống nhau, xu hướng vận động không giống nhau, do vậy nếu giương lá cờ Cộng sản lên chỉ có thể tập hợp được một số người tiên phong. Mặt trận Việt Minh là mặt trận vừa chặt chẽ, vừa rộng rãi và bao dung để đoàn kết tất cả lại”.

Thực hiện chủ trương khởi nghĩa đấu tranh đi từ quần chúng, Mặt trận Việt Minh đã xây dựng các ủy ban tại khắp các địa phương trên cả nước, tổ chức hoạt động cùng các đoàn thể cứu quốc, tạo nên một cao trào cứu quốc mạnh mẽ, chuẩn bị cho cuộc vũ trang khởi nghĩa giành chính quyền.

PGS, TS Nguyễn Trọng Phúc, Nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cho biết: “Trong lời kêu gọi Tổng khởi nghĩa, Bác Hồ có câu “Toàn thể quốc dân hãy đứng lên, đem sức ta mà giải phóng cho ta, tự giải phóng cho ta được chính là nhờ đường lối hướng dẫn của Đảng, nhưng cũng nhờ sự tập hợp, huấn luyện của Mặt trận Việt Minh”.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự chuẩn bị chu đáo về lực lượng, chiến lược cách mạng mềm dẻo, thêm bạn bớt thù, tập hợp mọi thành phần xã hội, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc đã được phát huy cao độ. Đó cũng chính là cội nguồn đưa Cách mạng tháng Tám 1945 đến thành công trọn vẹn, nhanh chóng.

Phát huy tinh thần Cách mạng tháng Tám trong phát triển đất nước Phát huy tinh thần Cách mạng tháng Tám trong phát triển đất nước

VTV.vn - Thành công của Cách mạng tháng Tám năm 1945 chính là việc quy tụ được sức mạnh đoàn kết của toàn dân tộc, chớp thời cơ để giành độc lập cho dân tộc.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    Giao diện thử nghiệm VTVLive