Những bất thường trong quy trình cấp thuốc ở Bệnh viện Tâm thần Trung ương 2

Những bất thường trong quy trình cấp thuốc ở Bệnh viện Tâm thần Trung ương 2

23.05.2018

VTV.vn - Tại bệnh viện Tâm thần Trung ương 2, không hiểu bằng cách nào, thuốc quá hạn hơn 1 tháng vẫn được cấp cho bệnh nhân mà không ai phát hiện.

Đình chỉ 3 nhân viên BV Tâm thần Trung ương 2 cấp thuốc hết hạn cho bệnh nhân