Chủ tịch Hồ Chí Minh

Tình cảm đặc biệt của người dân Chile với Chủ tịch Hồ Chí Minh

Tình cảm đặc biệt của người dân Chile với Chủ tịch Hồ Chí Minh

VTV.vn - Người dân nhiều quốc gia Mỹ Latinh, trong đó có Chile, dành một tình cảm đặc biệt đối với Việt Nam và cá nhân Chủ tịch Hồ Chí Minh.