trọng tài thương mại

Nâng cao vai trò trọng tài thương mại tại Việt Nam

Nâng cao vai trò trọng tài thương mại tại Việt Nam

Trọng tài thương mại - một hình thức giải quyết tranh chấp linh hoạt, nhanh chóng, bí mật, được thế giới ưa chuộng... dù đã xuất hiện ở Việt Nam hơn nửa thế kỷ nhưng tại sao vẫn chưa hấp dẫn được cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam? Và làm thế nào để nâng cao sức mạnh cho hoạt động trọng tài thương mại Việt Nam vẫn còn là một câu hỏi khó...