TV& VIDEO

tự cung tự cấp

Ngành nông nghiệp cần thay đổi phương thức tổ chức sản xuất

Ngành nông nghiệp cần thay đổi phương thức tổ chức sản xuất

VTV.vn - Ngành nông nghiệp cần phải thay đổi phương thức tổ chức sản xuất manh mún, nhỏ lẻ, mang nặng tính tự cung tự cấp.