tư liệu sản xuất

Phát triển bền vững khu định canh định cư

Phát triển bền vững khu định canh định cư

VTV.vn -Mặc dù chưa hoàn toàn thoát nghèo nhưng cuộc sống định canh định cư xã Nà Sác đang dần khởi sắc, tư duy người dân thay đổi cùng với sự đồng hành của chính quyền địa phương.