TV& VIDEO

tuyên truyền viên

Các tổ chức xã hội đóng góp quan trọng trong phòng, chống HIV

Các tổ chức xã hội đóng góp quan trọng trong phòng, chống HIV

VTV.vn - Các tổ chức xã hội đã có những đóng góp quan trọng trong việc cung cấp các dịch vụ dự phòng, chăm sóc và hỗ trợ cho người nhiễm HIV.