TV& VIDEO

Uber Taxi

Kiến nghị tạm ngưng xe Uber hoạt động tại TP.HCM

Kiến nghị tạm ngưng xe Uber hoạt động tại TP.HCM

VTV.vn - Sở GTVT TP.HCM vừa kiến nghị Thành phố chưa cho Uber thực hiện thí điểm hợp đồng điện tử tại Thành phố trong năm 2017.