ứng dụng Uber

Điều tra sơ bộ việc Grab mua lại các hoạt động của Uber tại Việt Nam

Điều tra sơ bộ việc Grab mua lại các hoạt động của Uber tại Việt Nam

VTV.vn - Uber cho biết từ 23h59 ngày 8 tháng 4 năm 2018, Uber đã chính thức chấm dứt hoạt động của ứng dụng Uber tại Việt Nam.