TV& VIDEO

ứng dụng Uber

Taxi công nghệ: Cần tìm khung pháp lý để quản lý

Taxi công nghệ: Cần tìm khung pháp lý để quản lý

VTV.vn - Cơ quan chức năng cần điều chỉnh và tìm khung pháp lý để quản lý hình thức vận tải mới phù hợp với pháp luật Việt Nam.