TV& VIDEO

Vân Nam

Lào Cai ủng hộ nhân dân Trung Quốc bị ảnh hưởng động đất

Lào Cai ủng hộ nhân dân Trung Quốc bị ảnh hưởng động đất

Tỉnh Lào Cai đã quyết định ủng hộ 100 tấn gạo nhằm chia sẻ, hỗ trợ một phần khó khăn cho nhân dân vùng bị nạn do động đất ở Trung Quốc.