TV& VIDEO

viện trợ không hoàn lại

'TPP không phải là viện trợ không hoàn lại'

'TPP không phải là viện trợ không hoàn lại'

VTV.vn - Đó là thông điệp về TPP mà Thứ trưởng Bộ Công Thương muốn gửi tới cộng đồng doanh nghiệp và người dân để có cách hiểu đúng nhất về Hiệp định này.