Việt - Pháp

Hợp tác Việt - Pháp trong lĩnh vực phát triển giao thông đô thị

Hợp tác Việt - Pháp trong lĩnh vực phát triển giao thông đô thị

VTV.vn - Xây dựng cơ sở hạ tầng và phát triển giao thông đô thị là một trong những lĩnh vực ưu tiên của Pháp tại Việt Nam.