TV& VIDEO

vô sinh

Nuôi thành công trứng người trong phòng thí nghiệm

Nuôi thành công trứng người trong phòng thí nghiệm

VTV.vn -Các nhà khoa học Anh và Mỹ vừa tạo ra đột phá lớn khi lần đầu tiên nuôi thành công trứng con người trong phòng thí nghiệm từ giai đoạn sớm nhất đến khi trưởng thành.