voi

Độc đáo lễ cúng sức khỏe cho voi của người M'Nông

Độc đáo lễ cúng sức khỏe cho voi của người M'Nông

VTV.vn - Lễ cúng sức khỏe cho voi của người M'Nông là một trong những nét sinh hoạt văn hóa mang nhiều ý nghĩa tốt đẹp, thể hiện lòng yêu thương của con người đối với loài voi.