TV& VIDEO

vốn xã hội hóa

Đà Lạt đẩy mạnh phát triển làng hoa truyền thống

Đà Lạt đẩy mạnh phát triển làng hoa truyền thống

VTV.vn - Hiện nay, Đà Lạt có 4 làng hoa truyền thống với tổng diện tích sản xuất các loại hoa khoảng 600 ha, giải quyết việc làm thường xuyên cho 3.200 lao động.