TV& VIDEO

Xưởng may

Đăk Lăk: Trẻ em nghèo bị dụ dỗ đi lao động tại các xưởng may

Đăk Lăk: Trẻ em nghèo bị dụ dỗ đi lao động tại các xưởng may

VTV.vn - Theo những gia đình có con đi lao động ở thành phố, họ thường được một đối tượng tìm đến nhà, hứa hẹn giúp đỡ bằng cách đưa các cháu về thành phố để lao động.