Ký kết phối hợp truyền thông về phòng chống AIDS và tệ nạn xã hội

Đăng bởi Theo VOV 0 Bình luận

1 Tháng 10 2014

Chứng kiến Lễ ký kết có Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân; các Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Vũ Đức Đam; Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan…

Chương trình phối hợp truyền thông với mục đích phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, trách nhiệm của cá nhân, gia đình, cơ quan, tổ chức, đơn vị vũ trang nhân dân, doanh nghiệp và cộng đồng trong phòng, chống HIV/AIDS, ma túy, mại dâm; nâng cao nhận thức, hiểu biết của các tầng lớp nhân dân về nguy cơ cũng như cách phòng tránh lây nhiễm, điều trị HIV/AIDS và tệ nạn ma túy, mại dâm; giảm kỳ thị, phân biệt đối xử và tạo điều kiện giúp đỡ người nhiễm HIV/AIDS, người nghiện ma túy, người bán dâm ổn định cuộc sống, hòa nhập cộng đồng. Bên cạnh đó, phản ánh kịp thời, chính xác các hoạt động và kết quả phòng, chống HIV/AIDS, ma túy, mại dâm của Ủy ban Quốc gia phòng chống AIDS và phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm; các Bộ, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể thành viên Ủy ban và các địa phương.

Qua việc phối hợp truyền thông, cũng nhằm mục đích phát hiện, biểu dương, nhân rộng gương người tốt việc tốt, các mô hình hoạt động có hiệu quả; các nhân tố mới trong đấu tranh với tội phạm ma túy, trong phòng chống HIV/AIDS, tệ nạn ma túy, mại dâm; cũng như phản ánh chính sách, giải pháp, kinh nghiệm, các tiến bộ khoa học của thế giới và khu vực trong công tác phòng chống HIV/AIDS, ma túy, mại dâm; những tồn tại, vướng mắc trong quá trình thực hiện và đề xuất những biện pháp, cách thức tổ chức đạt hiệu quả cao hơn.

Chương trình phối hợp cũng khẳng định, Ủy ban Quốc gia phòng chống AIDS và phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm và các cơ quan truyền thống có trách nhiệm phối hợp xây dựng chương trình, kế hoạch, nội dung thông tin, truyền thông một cách hiệu quả; đa dạng hóa các giải pháp truyền thông, tăng cường thời lượng tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông của cơ quan mình với nhiều ngôn ngữ khác nhau; cử cán bộ, phóng viên chuyên trách theo dõi lĩnh vực này.

Trong nhiều năm qua, công tác phòng chống HIV/AIDS, ma túy, mại dâm được Đảng và Nhà nước đặc biệt quan tâm chỉ đạo và đã đạt được kết quả quan trọng, tích cực, được cộng đồng quốc tế đánh giá cao.

Bạn có thắc mắc cần VTV giải đáp, bạn có thông tin cần cung cấp, hoặc chỉ đơn giản là bạn có băn khoăn muốn chia sẻ với chúng tôi, xin sử dụng form dưới đây và gửi nội dung cho Tòa soạn.