Sáng Phương Nam - 01/11/2016

  • Sáng Phương Nam ngày 01/11/2016 với những nội dung chính: Bộ NN&PTNN 100% mẫu nước mắm an toàn không có thạch tín; Phó thủ tướng chỉ đạo điều tra làm rõ đường dây buôn bán lậu ngà voi;...