Sáng Phương Nam - 02/11/2015

  • Kiến nghị sớm mở rộng và nâng cấp Quốc lộ 22; Thanh toán bằng tiền mặt tại Việt Nam còn cao so với các nước; Ngành y tế kỷ luật hơn 60 cán bộ từ đường dây nóng; Tư vấn khỏe online lợi đến đâu; ... là những tin nổi bật trong chương trình Sáng Phương Nam ngày hôm nay