Sáng Phương Nam - 02/5/2016

  • Sáng Phương Nam ngày 02/5/2016 có những nội dung chính: Đà Nẵng chính thức mở các điểm bán cá sạch; Du lịch tự khám phá cuốn hút giới trẻ; Nguy cơ tuyệt chủng nhiều loài thủy sản đầm Ô Loan...